Europa Europa

Senaste föreställningar: Tijuana 16 nov på CECUT (extern länk) San Diego 17 nov på Museum of Contemporary Art (extern länk), Mexico City 19 & 23 nov på Casa del Lago (extern länk) and Querétaro 25 & 26 nov at Museo de la Ciudad (extern länk).

Konstgruppen Ful ger Europa Europa – en antinationalistisk kabaré i ett unikt samarbete med bandet the Knife


Varför behöver vi murar mot hjältar?

Med tårtor, nyskriven kabarémusik av The Knife, voguing, kärlek och beundran hyllar kabarén Europa Europa alla de hundratusentals människor som varje år trotsar kameror, livsfarliga vatten, taggtråd, polisiärt våld och kompakt politiskt motstånd och tar sig över Europas allt mer bevakade yttre och inre gränser.

Under många år har medier och den offentliga debatten uppehållit sig vid att prata om migration och migranter i termer av volymer, svårigheter och kostnader för icke-migranter. Europa Europa ser det precis tvärtom. Vi vill istället hylla dessa människor och kritisera de verkligt kriminella, det vill säga gränspoliser, Frontex och EU:s regeringar, som ständigt utgör ett hot för dessa hjältars liv och säkerhet.

Den 1 juli 2014 hade Europa Europa urpremiär mitt under valårets politikervecka i Almedalen, Visby och spelades sedan på utomhusscener runt om i Sverige, helt gratis för besökarna. Under 2015 spelade även föreställningen för fulla hus i Tyskland, Belgien och Holland.

Kabarén Europa Europa är en del av en rörelse som finns på aktivistisk och akademisk nivå, där människor försöker att belysa de brott mot mänskliga rättigheter som Sverige och EU begår varje dag genom den gemensamma asyl- och migrationspolitik.

– Den förändring som krävs idag är att politiker inte tittar bort utan börjar se kopplingen mellan egna beslut och prioriteringar och dom människor som aldrig överlever resan över medelhavet, säger Nasim Aghili, regissör och manusförfattare till Europa Europa.

I november 2016 åker Europa Europa till Mexico och USA. Föreställningen har bjudits in av Svenska ambassaden i Mexico för att i samarbete med svenska konsulatet i San Diego och svenska ambassaden i Washington för att turnéra en version av föreställningen som är anpassad till Mexico och USA och den situation som migranter möter i dessa länder. Föreställningen kommer att spelas på spanska och engelska och med på scenen finns de mexikanska electromusikerna Paulina Lasa och Moisés Horta, som tagit över stafettpinnen av det svenska bandet The Knife och skapat ett lokalt sound av originalmusiken.

Participants

Europa Europa i Mexico och USA


På scen: Alejandra Goic, Kudzai Chimbaira, Maya Hald, Moisés Horta, Monica Albornoz, Paulina Lasa och Rani Nair.
Manus och regi: Nasim Aghili.
Dramaturg: Joanna Ekström.
överstättning till spanska: Orlando Infinito

Turnén genomförs med stöd av Konstnärsnämnden, Statens Kulturråd och svenska institutet och i samarbete med Svenska ambassaden i Mexico, svenska konsulatet i San Diego, Svenska ambassaden i Washington, Casa del Lago (Mexico City), CECUT (Tijuana), Museo de la Ciudad de Querétaro (Querétaro), Museum of Contemporary Art San Diego.

Europa Europa uruppförande Sverige 2014


På scen: Bahareh Razekh Ahmadi, Ellen Nyman, Karin Dreijer, Kudzai Chimbaira, Maya Hald, Olof Dreijer och Rani Nair
Europa Europas husband: The Knife
Manus och regi: Nasim Aghili
Scenograf: Roxy Farhat
Ljusdesign: Josefin Hinders
Kostym: Mårten Andreasson
Rekvisita: Joanna Ekström
Mask: Emelie Henriksson
Ljuddesign: Malin Holgersson, Nathaly von Salsa
Textdramaturg: Malin Axelsson ung scen/öst
Grafisk design: Bergen och Parasto Backman
Redaktör publikation: Helena Lindblom
Konstnärlig samordnare: Kim Einarsson
Projektledare: Anneli Carnelid
Regiassistent: Tora Botwid
Producent: Priscilla Enström/Kristian Anshelm
Produktionsassistent: Shakila Aschberg
Scenmästare: Veronica Franze/Saga Fermin
Ljudtekniker: Melisa Jimenez, Anna Gideonsson
VJ: Max Strandlund
Skärmtekniker: Fredrik Björklund
Fotograf: Patriez van der Wens
Konstnärligt råd: Konstgruppen Ful (Emilia Bråkesson, Hanne Lindberg, Helena Lindblom, Joanna Ekström, Malin Holgersson, Maya Hald, Max Strandlund, Nasim Aghili, Nathaly Salas, Patriez van der Wens, Rani Nair)

För alla namn vi inte får använda


För alla gränser vi överlevt.
För alla rädslor vi trotsat
Kalla mig hjälte!
Kalla oss hjältar!
(...)

_________

Musik: The Knife. Text: Nasim Aghili. Sång: Bahareh Razekh Ahmadi, Ellen Nyman, Karin Dreijer, Kudzai Chimbaira, Maya Hald, Rani Nair Musikvideo av: Roxy Farhat

Turné


Kommande föreställningar:

16 november 2016: CECUT, Tijuana

17 november 2016: Museum of Contemporary Art, San Diego

19 + 23 november 2016: Casa del Lago, Mexico City

25 + 26 november 2016: Museo de la Ciudad, Querétaro


Tidigare föreställningar:

19 + 20 september 2015: Incubate Festival, Tilburg, Nederländerna.

21 + 22 augusti 2015: Kampnagel festival, Hamburg, Tyskland.

21 mars 2015: Theaterzaal, Gent, Belgien

14 september 2014: Södra teatern, Stockholm

30 + 31 augusti 2014: Vitabergsparken, Stockholm (Parkteatern/Kulturhuset Stadsteatern)

24 augusti 2014: Botkyrka, Stockholm

23 augusti 2014: Tensta, Stockholm

16 augusti 2014: Malmö

1 juli 2014: Almedalen, Visby (urpremiär)

Fort Europa

Det är idag i princip omöjligt att ta sig in i EU legalt. Visummöjligheterna för människor som kan misstänkas ha asylskäl är nästintill obefintliga. Syrien, Afghanistan, Sudan och Irak är några exempel på krigsdrabbade länder varifrån det är närmast omöjligt för privatpersoner att få visum ens för att besöka unionen. Därför tvingas människor ta sig via allt farligare väg in i Europa. Trots att det är en mänsklig rättighet att söka asyl förvägrar alltså EU människor den rätten, och betraktar de som trots allt försöker som kriminella, illegala. När det i själva verkat är medlemsländerna som är kriminella, lagstiftningen som är illegal.

Konsekvenserna av den gemensamma europeiska asyl- och migrationspolitiken som EU:s medlemsländer utvecklat under de senaste decennierna är brutala. Sedan mitten av 90-talet har människorättsorganisationer dokumenterat tiotusentals dödsfall på vägen till eller av migrationspolitiska åtgärder i Europa. EU utför massdeportationer till livsfarliga platser, håller hundratusentals oskyldiga människor i förvar, separerar familjer, skapar rättslöshet och tvingar människor till omänsklig väntan på besked som kanske aldrig kommer.

Hösten 2015 gjorde ideella krafter en hjälteinsats när många flyktingar lyckades ta sig till Sverige och Migrationsverket misslyckades med att värna asylrätten och erbjuda flyktingar skydd. Sverige och Tyskland ansågs vara de sista humanitära skyddsnäten i Europa. Men redan i november bestämde den svenska och tyska regeringen att stänga sina gränser och införa stränga kontroller, eftersom de ansåg att övriga EU-länder också skulle ta ansvar. Konsekvensen blev att Fort Europa aldrig varit mer svårintagligt. Under våren 2016 röstades ett förslag igenom i Sveriges Riksdag som begränsar asylrätten till en nästan obefintlig nivå. Inga permanenta uppehållstillstånd beviljas, ensamkommande barn utvisas så fort de fyller 18 år, anhöriginvandringen är inte längre aktuell för de flesta och barn och vuxna skickas till länder som UD rekommenderar svenska medborgare att hålla sig borta ifrån, däribland Afghanistan och Irak.

Att söka asyl är en rättighet enligt internationell lag. EU borde ställas inför rätta för sina brott mot mänskliga rättigheter.

Frontex (2014)


– Just nu har vi en incident utanför Italien, där 95 personer är inblandade. Det är migranter från Nordafrika. När tragedin med de 350 dödsoffren utanför Lampedusa (...)

Dödsfall vid Europas gränser (2014)


Sedan år 2000 har människorättsorganisationer dokumenterat att mer än 23 000 människor dött vid Europas gränser. Medier och politiker beskriver ofta tragedierna som olyckor (...)

Program / noter / kampskrift (PDF) – En publikation som delades ut gratis vid Europa Europas framträdanden under 2014/2015

Hela publikationen 'Europa Euoropa: program/noter/kampskrift' som PDF

Publikationen delas ut gratis vid Europa Europa's framträdanden.

(PDF, 66 sidor)

Hej bästa henniskor i Europa Europa – en (antinationalistisk) kabaré om europeisk migrationspolitik!
– Nasim Aghili


Nasim Aghili är manusförfattare och regissör samt initiativtagare till Europa Europa. Följande brev är ett förord till manuset – ett resultat av ett halvårs researcharbete och konstnärligt experimenterande.

(PDF, 7 sidor)

Svensk gränspolitik i Grekland
– Anneli Carnelid


Genom EU:s gemensamma migrationspolitik är unionens yttre gränser också Sveriges. Som ett led i researchen till kabarén reste delar av Europa Europas researchgrupp till en bit av Sveriges yttre gräns och en av de vanligaste vägarna in i EU för människor på flykt – Grekland.

(PDF, 5 sidor)

Newcomers: Queerklubbsbesök kan inte vara krav för asyl

Migrationsverket ställer orimliga krav på hbtq-personer som söker asyl i Sverige. RFSL har länge kritiserat Migrationsverket för bristande hantering av hbtq-relaterade ärenden, men ändå har inga förändringar skett.

(PDF, 3 sidor)

Nationalismen skulle göra lydiga medborgare
– Helena Lindblom


Några har en gång skapat Sverige, ritat streck på en karta, sytt en flagga, skrivit en sång. Det var inte länge sen alls faktiskt. Men några vill att vi ska glömma. Helena Lindblom, redaktör och medlem i Ful, vill påminna om under vilka förutsättningar de europeiska nationalstaterna skapades och vilka traditioner de knyter an till.

(PDF, 5 sidor)

Myten om den fria rörligheten
– Anneli Carnelid


Utvecklingen av EU:s migrationspolitik är både kaosartad och logisk, på så vis att den har drivits av ekonomiska intressen till en punkt där människor dör i Medelhavet. Det menar Peo Hansen, biträdande professor och lektor i statsvetenskap vid REMESO, Linköpings universitet, i en intervju med Europa Europas Anneli Carnelid.

(PDF, 4 sidor)

Frontex – EU:s militanta födelsedagsbarn
– Europa Europas researchgrupp


Den europeiska byrån vars främsta uppgift är att postera ut poliser vid EU:s yttre gränser fyller tio år i år. I oktober 2004 fattades det avgörande politiska beslutet om att inrätta Frontex. Knappt ett halvår senare startade det operativa arbetet. Frontex är det främsta verktyget i den ofria rörligheten in till EU.

(PDF, 5 sidor)

Flyktingarna.se: "Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig"

Flyktingarna.se är en partipolitiskt, organisatoriskt och religiöst obunden organisation som vill sprida personliga berättelser av människor som drabbats av den europeiska migrationspolitiken.

(PDF, 11 sidor)

Aktion mot deportation: Låt varje tisdag bli en motståndets dag

Att utföra deportationer är en fascistisk och våldsam handling där människor på ett extremt sätt offras för att rensa och stärka nationen. Aktion mot deportation uppmanar alla individer, nätverk, vängrupper och organisationer inom och utanför Sveriges gränser att ta egna initiativ för att stoppa, försvåra eller uppmärksamma deportationer.

(PDF, 11 sidor)

En värld utan gränser är möjlig
– Shahram Khosravi


En värld utan gränser är ingen orealistisk utopi, vad som däremot är orealistiskt är idén om en framgångsrik och effektiv gränskontroll. Det skriver Shahram Khosravi, docent på Stockholms universitet.

(PDF, 5 sidor)

Vi måste manifestera vår vägran och våra drömmar
– Europa Europa


Följande text publicerade Europa Europa i ETC 27/5 2014, två dagar efter Europaparlamentsvalet, som en reaktion på valresultatet.

(PDF, 2 sidor)

Migration som kabaré
– Malin Axelsson


Den berlinska kabarén dog i nazismens koncentrationsläger med dess upphovspersoner och skapare. Går det att i en tid då fascismen åter är på frammarsch berätta migration som kabaré? Det frågar sig Malin Axelsson, Europa Europas dramaturg.

(PDF, 5 sidor)

Behöver du hjälp?

Som asylsökande eller papperslös kan du vända dig till exempelvis Ingen Människa Är Illegal (extern länk) eller Ain’t I a Woman (extern länk) för juridisk rådgivning eller annat stöd.

Do you need help?


Asylum seekers and undocumented migrants can turn to the networks Ingen Människa Är Illegal (external link) or Ain’t I a woman (external link) for legal advice or other kind of support.

Vill du engagera dig?


Vänd dig exempelvis till Ingen Människa Är Illegal (extern länk) eller Ain’t I a woman (extern länk).

Om oss

Kabarén Europa Europa görs av Konstgruppen Ful i samarbete med husbandet The Knife.

Medverkar på scen i Mexico och USA gör Alejandra Goic, skådespelare, Kudzai Chimbaira, skådespelare, Maya Hald, performanceartist, Moisés Horta, musiker, Monica Albornoz, skådespelare och sångerska, Paulina Lasa, musiker och Rani Nair, dansare och koreograf.

Manus och regi: Nasim Aghili

Musik: The Knife

Scenografi: Roxy Farhat

Kostym: Mårten Andreasson

Ljusdesign: Josefin Hinders

Ljuddesign: Malin Holgersson, Moises Horta, Nathaly von Salsa, Paulina Lasa

Rekvisita: Joanna Ekström

Mask: Emelie Henriksson

Dramaturg: Joanna Ekström

Grafisk design: Bergen och Parasto Backman

Foto och video: Tora Botwid

Turnén genomförs i samarbete med Svenska ambassaden i Mexico och deras partners svenska konsulatet i San Diego och svenska ambassaden i Washington

Ful


Ful är en konstgrupp som består av konstnärer inom fält som scenkonst, illustration, dans, bild, musik, ljudkonst, litteratur, grafisk formgivning och webbaserad konst- och kulturkommunikation (...)

The Knife


The Knife är ett svenskt band bildat 1999. Bandet består av syskonen Olof och Karin Dreijer (...)

Paulina Lasa och Moisés Horta


Paulina Lasa was born in Mexico City in 1980, where ze studied Visual Arts at the Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM). Moisés Horta was born in San Diego, California in 1988 but was raised south of the border in hectic Tijuana, México. (...)

Bokning och media

För bokningar, kontakta Joanna Ekström på joanna@tidskriftenful.se

För intervjuer och pressfrågor maila info@tidskriftenful.se.


Pressmeddelanden

Europa Europa i media

I samarbete med

Subtopia Parkteatern Botkyrka Ung scen öst Stockholm Fringe

Med stöd från

Innovativ kultur Kulturrådet Konstnärsnämnden Sveriges författarfond Sveriges författarfond Kameraten Kulturbryggan Postkodlotteriet True womance